Hur startade Piggelinjakten?

Piggelinjaktens grundare Pelle Bellander

ÅR 1979

Det var då idrottsläraren Pelle Bellander i Örnsköldsvik kom på idén med Piggelinjakten. Att barn mår bättre av att röra på sig var det som skapade idén ”Vinteraktiviteter med Piggelin”.

Det var först tänkt för enbart utomhusaktiviteter men ändrades sedan för aktiviteter även inomhus. På 90-talet introducerades ”Höstpiggelinjakten” och namnet ändrades även till Piggelinjakten.

PIGGELINPOÄNG

För varje aktivitet eleverna genomförde fick de tillgodoräkna sig piggelinpoäng, vilket noterades på papper och lämnades in till skolan, för att sedan vidarebefordras till Pelle som sammanställde alla elevers poäng och utsåg den vinnande klassen.

Samla Piggelinpoäng

"Piggelinjakten skapar vanor för en aktiv livsstil som fortsätter in i vuxenlivet!"

piggelinjakten som Piggelinapp

PIGGELINJAKTEN BLIR PIGGELINAPPEN

Jakten har allteftersom utvecklats och idag finns även en Piggelinapp. Appen underlättar poängräkningen och gör det enkelt för eleverna att registrera sina aktiviteter och se sina poäng. Det har blivit mer lätthanterlig för alla inblandade och ger eleverna en bra överblick över sina utförda aktiviteter.

KOMMUNER & FÖRETAG

I och med utvecklingen och engagemanget kring Piggelinjakten har kommuner och företag gått in och sponsrat arbetet. Det för att få barnen att röra på sig mer och samtidigt skapa en grund för en aktivare livsstil.

STORT ENGAGEMANG BLAND ELEVERNA

Fastän jakten varit med många år är engagemanget stort och klasserna utmanar ständigt varandra för att ta hem de fina priserna och visa vilken klass och skola som är mest aktiv i kommunen.

Elevers engagemang kring piggelinjakten